تالار زبانشناس

سوال در مورد اين جمله

l left you behind
left behind عبارت فعليه معنيش چيه ؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 10 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « منجمد 2 »

1 Likes

جا گذاشته شده، جا مونده، عقب افتادن از بقیه.
Left که گذشته ی leave هست و behind هم میشه عقب

2 Likes