تالار زبانشناس

آیا پاسخ درست است

آیاپاسخ زیر برای سوال what is the problem with
the overcooked food that Americans eatدرست است؟
It hasn’t enough nutrition


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « چاق، بیمار و تقریبا مرده »

1 Likes

درسته . فقط اشکالش اینه که nutrition اسمه، باید صفت استفاده کنید و بگید

It hasn’t enough nutritious

2 Likes