تالار زبانشناس

گرامر و معناي would در جمله زير

however the tree would never share shadow with any of the animals, and would not let them come anywhere near. در اين جمله ما دو تا would داريم اولي would never share دوني whould not let
گرامر would در اين جملات و معنا


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی درخت بدخلق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes
2 Likes

امكانش هست بيشتر توضيح بدين من اينجا معناي آينده درگذشته در معني ش متوجه نشدم