ارزیابی موانا

ارزیابی موانا
none 0.0 0

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « موانا » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
مونا دختری ماجراجو است که برای تکمیل اکتشافات اجدادش به دریانوردی میپردازد و سر از جزایر جنوبی اقیانوس آرام در می آورد.اجداد وی که ۳ هزار سال پیش جزیره های متعددی در بخش جنوبی اقیانوس آرام کشف کرده بودند دختر نوجوان را ترغیب کردند که هزار سال بعد از آن دل به دریا زده و خود را همچون اجدادش به عنوان یک راه بلد ماهر اثبات کند. او در این سفر به یک خداسان قدرتمند برمیخورد (با صداپیشگی دواین جانسون) که با او همراه میشود.
سطح: 1

3 پسندیده

really
fantastic

1 پسندیده

moana is very good for lern englisg

1 پسندیده

Good

3 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: