تالار زبانشناس

کاربرد either

We don’t laugh or play music or fly kites in cemeteries either.
توی پرسش و پاسخ ها گفته شده که niether و either برای جلوگیری از تکرار میان
اما اینجا که تکرار نداریم وایا اگر دراین جمله نمیومد غلط میشد؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

3 Likes

خدمت شما دوست عزیزم

2 Likes