تالار زبانشناس

Bonus mistake

معنی bonus mistake?


این تاپیک مربوط به درس« ده اشتباه گرامری متداولی که زبان آموزان مرتکب می شوند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « Learn English with Papa teach me » سرفصل: « این چیزها را نگویید! »

1 Likes

به معنای پاداش اشتباهی