تالار زبانشناس

معنا و گرامر دقيق would در اين جملات

and why no one would help him

they would be able to shade themselves well,


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی درخت بدخلق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes