تالار زبانشناس

چرا on اومده

باسلام
چرا on اومده و
آیا نمیشه بجاش for بیاد ؟

Working at the carpet factory was very hard on Iqbal’s body


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 Likes

ممکن بود for هم بیاد ولی اصطلاح جا افتاده ش با on هست.
Be hard on somebody/ something
کاری برای کسی سخت بودن، کاری که باعث بشه شخص فشار متحمل بشه.
بعضی وقتا حتی معنی سختگیری رو هم میتونه بده

3 Likes