تالار زبانشناس

چرا at اومده؟

باسلام
چرا اینجا at اومده دوره جوانی که یه دوره هست نه یک زمان مشخص؟

At a young age, Shaun watched how the local foxes lived


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مرد گرگی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 Likes

سلام
دقیقا چون داره به یه زمان مشخص توی دوره جوانی اشاره میکنه از at استفاده کرده ولی دقیق نگفته چه زمانی! فقط منظورو رسونده که یه زمان مشخص توی دوره جوانی مدنظرشه.

3 Likes

برای age از at استفاده میشه

مثال
At a very young age, he started working
I started driving at 18 (Years old)

5 Likes