تالار زبانشناس

وقتی فعلی بعد از فعل help می‌آید، چه نوع گرامری به کار رفته؟

علت اوردن help قبل از protect چیست در جمله‌ی زیر چیست؟

the king could only think of one thing to help protect his people

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

ساختاری که اینجا به کار رفته در حقیقت همون ساختار verb + to infinite هست با این تفاوت که وقتی از فعل help استفاده می‌کنیم میتونیم to رو حذف کنیم.

یعنی

Here are 17 ways to help to protect your heart

برابر است با

Here are 17 ways to help protect your heart

5 Likes

ممنون از پاسختون. برای بهبود گرامر چه پیشنهادی دارین؟