تالار زبانشناس

هم his هم her?

He gave her his hand

سلام توی این جمله برای چی his اومده
با her تنها هم معنی کامله


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

سلام معنی جمله اینه: شاهزاده دستش رو به دست سیندرلا داد
ضمیر فاعلیه: his اشاره به Prince و her اشاره به Cinderella

2 Likes