تالار زبانشناس

معنی Make در ابتدا جمله

Make everyone think you’re super crazy.


این تاپیک مربوط به درس« قدرت خواندن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت خواندن »

2 Likes

معنیش تو این جمله به این شکل میشه

“کاری کن یا جوری رفتار کن” که بقیه فکر کنن تو خیلی دیوونه‌ای

3 Likes