تالار زبانشناس

معنی دقیق دو کلمه از درس رومئو و ژولیت

معنی دقیق دو کلمه ی زیر چیست؟

Montagues
capulets


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

سلام صبا جان

فامیل دو خانواده است

4 Likes