تالار زبانشناس

معنیconsuming وobsessiveکلا معنی جمله زیر چیه

All of these people have discovered a reason, a consuming, energizing, almost obsessive purpose that drives them to do, to grow and to be more


این تاپیک مربوط به درس« قدرت نامحدود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت نامحدود »

2 Likes

سلام.
اگر سرچ کنین این سوال قبلا دقیقا به همین شکل پرسیده شده:

2 Likes

معنی drivesچیه…

کسی رو به سمت انجام کاری سوق دادن، باعث شدن
هدفی که باعث می‌شد که کاری انجام بدن، رشد کنن، و چیزی بیشتر از اینی که هستن باشن

1 Likes