فرق return to با return

با سلام فرق این دو جمله چیه چرا یکی با to اومده اون یکی نه
When he returned to Pakistan, he went to his uncle’s house with his cousins.
After living in America he returned home to England


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

در اولی Pakistan رو داریم بعد از return که اسم کشور هست و خب با to میاد. در جمله دوم home رو داریم که حرف اضافه ی to و بیشتر حروف اضافه رو نمیگیره کلا.
مثلا میگیم
I go home
نمیگیم
I go to home
دومی غلطه.
در نتیجه اینجا هم return خالی اومده. تفاوت در return نیست، در کلمه ی بعدشه

3 پسندیده