تالار زبانشناس

فرقcut off باChop off

سلام ایا بین دو کلمهcut off باchop off تفاوت است.

:point_left:Xiang Yu was impatient. He pulled out his sword and chopped Song Yi’s head off

:point_left:He could die or he could cut his own arm off to escape


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

معنی cut off قطع کردن، جدا کردن، بریدن، زدن، محروم کردن، ناگهان باز ایستادن، تعطیل کردن، بستن، توی حرف دیگران دویدن، حرف دیگری را قطع کردن، از ارث محروم کردن، پیشدستی کردن، جدا کردن راه میان بر,قطع جریان

معنی chop off هم تقریبا همون میشه
یک دفعه و ناگهانی حرف کسی رو قطع کنیم
و یک چیزی رو از چیز دیگه ای جدا کردن. مثل جدا کردن شاخه از درخت

1 Likes