تالار زبانشناس

برعکس شدن جای کلمه ها

سلام چراmonkey وmosquito جا شون عوض شده
Filbert the mosquito shooting monkey subconsciously learned the Dalai Lama’s philosophy


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت خواندن »

2 Likes

سلام.
جاشون عوض نشده درسته.
the mosquito shooting monkey
یعنی میمونی که پشه ها رو با تیر میزد.
mosquito shooting صفت هست برای میمون، و مثل بقیه ی صفت ها قبل از اسم اومده

2 Likes