تالار زبانشناس

معنی cross

لطفا معنی کنید

Dr elephant is very cross with dinosaur


این تاپیک مربوط به درس« دندانپزشک » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت دوم »

2 Likes

Crossیه جاهایی معنی ترش رویی میده

4 Likes

سلام
To be cross with some one
به معنای از دست کسی دلخور و عصبانی بودن هستش.وقتی کسی ی کاری میکنه که هم اعصابتون خورد میشه هم عصبانی میشید.

3 Likes