تالار زبانشناس

چراedگرفته

But today it’s closed. So, I am walking to work
چرا close
Ed گرفته


این تاپیک مربوط به « درس نوزدهم - کی شروع کنم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « آموزش انگلیسی VOA » درس: « آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده » درس: « درس نوزدهم - کی شروع کنم؟ »

اینجا نقش صفت داره بعد از افعال To be: am ,is, are
البته استادا جواب بدن بهتره

2 Likes