تالار زبانشناس

Put onیا putجملهon?

چرا on به اخر جمله رفته؟

I’ll put my uniform on.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

بعضی از افعال دوقسمتی رو میشه جدا و هم میشه در کنار هم به کار برد

خب این فاصله چه ترکیب هایی میتونه باشه؟