تالار زبانشناس

Has or is?

He’s nothing like me.

What does " 's " show? has or is??


این تاپیک مربوط به اپیزود« «همه چیز باهم» در مقابل «همگی» تفاوت در چیست؟ انگلیسی در یک دقیقه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی در یک دقیقه »

سلام خوش اومدین.
اینجا is رو نشون میده.
Be nothing like کلا ساختار مصطلح و فیکسی هست به معنای هیچ شباهتی نداشتن

1 Likes