تالار زبانشناس

سلام معنا جمله دوم چیست

Tell us of the accommodation in steerage , Mr.Dawson.

I hear they’re quite good on this ship.


این تاپیک مربوط به درس« تایتانیک » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

همونطور که گفتم، لطفا برای هر یکی دوتا جمله ی پشت سر هم تاپیک جدید ایجاد نکنین. توی یک تاپیک بپرسین هم سوال تکراری نمیشه و هم میشه جملات مربوط به هم رو توضیح داد دوست من.

Tell us of the accommodation in steerage , Mr.Dawson.
در مورد وضعیت/ مکان اسکان (اقامت) توی طبقه پایین کشتی برامون بگین آقای داوسن.
I hear they’re quite good on this ship.
شنیدم توی این کشتی خیلی خوبن ( همون محل اسکان ها که در جمله قبل گفته رو میگه. میگه توی این کشتی شنیدم محل اقامت تو طبقه ی پایین اوضاعش خوبه)

steerage: طبقه ی پایین کشتی که ارزون تره و برای افراد فقیرتر هست