تالار زبانشناس

درس «يک‌نفس هواي تازه»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس يک‌نفس هواي تازه ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «یک نفس هوای تازه» مراجعه بفرمایید.

1 Likes