تالار زبانشناس

زمان جمله Did she finally quit smoking?

زمان جمله Did she finally quit smoking? چیست ؟
مگر نباید به دنبال جمله سوالی که با did شروع میشه شکل ساده فعل بیاد و یا اینکه p.p پس چرا اینجا فعل اصلی همراه با ing آمده است؟؟؟؟؟؟

سلام.
زمانش گذشته ی ساده ست.
فعل اصلی هم quit هست که به شکل ساده اومده بعد از did.
Smoking در اینجا اسمه.و مفعول جمله ست.

1 Likes