ساختار جمله داستان جورج

ساختار این جور جملات برای چه زمانی هست؟
had come to live


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

ساختار جمله گذشته کامله و زمانی استفاده میشه ک یه اتفاقی در گذشته قبل از اتفاق دیگه ای افتاده باشه
مثلا
By time he came I had gone
ینی تا وقتی ک اون بیاد من رفته بودم

1 پسندیده