تالار زبانشناس

کدام درست است We are American یا We are Americans

سلام

کدام درست است؟
We are American یا We are Americans

جمع بستن‌اش درسته؟

1 Likes

سلام
اینجارو یه نگاه بکنید.

2 Likes