تالار زبانشناس

Roadkill۹۲۹۲۸

(roadkill) معنای
i know what roedkill is

سلام دوست عزیز. این کلمه به معنای کشته شدن حیوانات در جاده، توسط ماشین هاست

1 Likes

ممنون آقا معلم:rose::blue_heart:⁦:heart:⁩

1 Likes