تالار زبانشناس

حرف اضافه to

سلام وقت بخیر چرا تو داستان جوجه اردک زشت بعد از started از to استفاده شده؟

     It started to get cold. It started to snow! 
          Then the big egg started to crack
  One day, the five little eggs started to crack

سلام
تو انگلیسی فعل دوم یا به صورت (مجهول یا استمراری و یا با مصدر (همون با to ) به کار میره.
Ali start to write
علی شروع کرد بنوشتن.
Ali start writing
علی شروع کرد نوشتن (رو)
اینجا هم میتونه براتون مفید باشه.

1 Likes

خیلی ممنونم لطف کردید :hibiscus: