معنی جملەی زیر

You’re the best friend there ever could be!"

. تو بهترین دوست دنیا هستی!»

در جمله بالا دنیا کدوم کلمه هست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 پسندیده

اول اینکه بیشتر به اصطلاح شبیه معنی جمله شماهم درسته ولی دقیق تر بخوایم معنی کنیم میشه…

تو بهترین دوستی هستی که ممکنه وجود داشته باشه

1 پسندیده