تالار زبانشناس

Overboard معنای

Wait up! Hey! Come on! Slow down!

Dinosaur overboard! Slow down
ببخشید این کلمه که تو عنوان گفتم به معنای سوار نشدن یا جا موندنه؟

1 Likes

سلام
سه تا معنی برای این نوشت شده

Definition of overboard

1 : over the side of a ship or boat into the water

2 : to extremes of enthusiasm

3 : into discard : ASIDE

شماره 1 که هیچی یا 2 میشه یا 3
2 یعنی بیش از حد هیجان زده شدن
3 یعنی یه طرف
من فکر میکنم 3 درست تر باشه میگه دایناسور ها یه طرف هستند یوواش
ولی اگر دیالوگ کامل تر باشه بهتر میشه نظر داد

2 Likes

تشکر ولی اخه تو فیلم معنی جا ماندن یا سوار نشدن معنی کرده

1 Likes

خواهش میکنم
خوب بعضی عبارات در جاهای مختلف ممکنه یه سری معانی خاص بدن که تو دیکشنری پیدا نمیشه ولی خود ادم متوجه میشه که معنیش همین میشه
شما اگر این مفهوم رو گرفتی پس درسته

1 Likes