Great big smack معنی


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

سلام خوش اومدین.
معنیش میشه:
شیر با یک ضربه ی بزرگ و عظیم (شکارش کرد)

1 پسندیده