تالار زبانشناس

I'm going through a tunnel! I'm breakin' up!

(I’m going through a tunnel! (I’m breakin’ up!
این عبارت در پرانتز یعنی عوض کردن مسیر ؟؟

معنیش مثل اینه.

اخه معنی کرده دارم مسیرمو عوض میکنم

im breaking up یعنی صدای تو قطع و وصل میشه مگه ضمیرمون i نیست

چیزی که من گفتم این بود که معنیش شبیه اینه. دیگه فرضم بر این بود که خودتون معنی ضمیر رو تغییر میدید تو ذهنتون

1 Likes

اخه یعنی داره میگه صدام داره قطع و وصل میشه؟

دوست عزیز. جمله ای که گفتین از وسط متن یا فیلم یا موضوعی هست که من هیچ اطلاعی ازش ندارم. ولی چیزی که داره میگه تو همین یک خط، یعنی داره میره تو تونل. وقتی میره تو تونل طبیعیه که بگه دارم میرم تو تونل، ارتباطم قطع و وصل میشه.
یه کمی مسائل رو تو ذهنتون دوره کنید اوکی میشه

1 Likes

اخه گفتین صدا نگفتین ارتباط یا آنتن