تالار زبانشناس

Hard time معنی

آیا hard time رو میشه کار سخت هم معنی کرد؟