معادلی برای cliche

معادلی برای cliche
0

#1

کسی میدونه معادل cliche چیه؟


#2

سلام، اینا همه معادل کلیشه هستن


#3

کلیشه به عبارت هایی گفته میشه که یه زمانی جذاب و تازه بودن اما بعد از مدتی از بس استفاده میشن، تکراری و روزمره میشن.