تالار زبانشناس

معادلی برای cliche

کسی میدونه معادل cliche چیه؟

سلام، اینا همه معادل کلیشه هستن

کلیشه به عبارت هایی گفته میشه که یه زمانی جذاب و تازه بودن اما بعد از مدتی از بس استفاده میشن، تکراری و روزمره میشن.

2 Likes