تالار زبانشناس

The piéce de résistance

the piéce de résistance
معنی کرده اینم اصل کاری درسته؟

این اصطلاح فرانسویه.
بله یعنی قسمت مهم، جز مهم، یا همون اصل کاری