تالار زبانشناس

حال استمراری در جمله

در جمله
He is losing feeling in the trapped arm
چرا trap به صورت گذشته آمده است؟

2 Likes

سلام خوش اومدین. گذشته نیست، صفت هست (گیر افتاده) خیلی از کلمات ed یا d دار به عنوان صفت میان.

2 Likes