تالار زبانشناس

نبود کلمات flash light , many coloured در جمله

خدا قوت
آقای ناصری در جمله ذیل گوینده میگه flash lightاما در متن نوشتهtorch
میدونم هم معنی اند
that he went over to his wardrobe to get a torch
در جمله ذیل من درست متوجه نمیشم چی میگه فک میکنم میگهmany coloured

, grabbed its multicoloured hair

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی هیولا در رخت‌آویز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

در هر دو مورد درست متوجه شدین :blush:

1 Likes

پس لطفا اصلاح کنید خواهشا همه ی اشتباهات رو تصحیح کنید