تالار زبانشناس

عبارت اسمی و فاعل

سلام تو این جمله فاعل کدوم هست و ما تا قبل از فعل یه عبارت اسمی داریم؟ (One day Hamlet’s father, the king)

One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »