تالار زبانشناس

Nary a bit,

Nary a bit, به چه معناست؟

نرم افزار تحلیلگران رو نصب کنید همه مشکلات ترجمه رو براتون حل میکنه.

2 Likes