تالار زبانشناس

What on earth is going on here?”

نقش earth در جمله
What on earth is going on here چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

An exclamation used to emphasize surprise, shock, anger, disgust, etc. Just what on earth is going on here? Aw, what on earth! What on earth! …

4 Likes

سلام میشه جمله رو کامل معنی کنید

2 Likes

جمله‌ای که برای تأکید بر تعجب ، شوک ، عصبانیت ، انزجار و غیره استفاده می شه. در واقع اصطلاح هست و اینجا به معنی “معلومه اینجا چه خبره” هست

3 Likes