تالار زبانشناس

Inside was the coolest goose ever

در جمله
inside was the coolest goose ever چرا بعد از ever جمله به صورت کامل نیامده است؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »