تالار زبانشناس

I should've asked you to give me

I should’ve asked you to give me در این جمله should’ve به چه معناست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

مخفف should have
ساختار should have به علاوه ی شکل سوم فعل وقتی استفاده میشه که بخواین در مورد کاری حرف بزنین که باید انجام می‌شده ولی نشده و زمانش هم دیگه گذشته.

باید ازت میخواستم