تالار زبانشناس

کارایی نرم افزار اوکسین چنل

ایا کسی با اوکسین چنل کار کرده؟و تاثیری بر زبان انگلیسی شما داشته

در تاپیک زیر بعضی افراد توضیحات مختصری دادن. باز اگه کسی تجربه ای داشته باشه خوبه که اینجا بنویسه.