تالار زبانشناس

قسمت کوییز درس ها رو نمیذارید ؟

قسمت تست یا کوییز درس هارو نمیذارید؟


این تاپیک مربوط به « تست شنیدن و صحبت کردن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « ۵۰۴ کلمه ی کاملا ضروری » : « درس سوم »

2 Likes