تالار زبانشناس

Secrets will catch up with you

معنی این جمله چی میشه دقیقا؟ معنی catch up چیه؟

1 Likes

سلام
بستگی به جمله داره و معنی های زیادی داری
ولی معنی متداول catch up یعنی : گرفتن، به سرعت رسیدن
اگر پاراگراف کاملش رو بزارید بهتر میشه ترجمه کرد

3 Likes

این یه توییت هس و متنی نداره فقط همینه.
معنی Catch up با حرف اضافه with مثل این که توی جمله هست معنی هاش انگار با catch up خالی فرق داره، من فقط معنی های catch up with رو می خواستم بدونم.
ممنون🙏

خواهش میکنم
دیکشنری مریام 4 تا معنی براش گفته:
1- سریع رفتن برای رسیدن به کسی یا چیزی
2- شروع کردن، تاثیر گذاشتن بر روی کسی به صورت منفی
3- پیدا کردن و دستگیری کسی(توسط پلیس)
4- کسی را ملاقات کردن(دیدن کسی)

catch up with

Definition of catch up with

1 : or US catch up to : to move fast enough to join (someone or something that is in front)
Slow down so that I can catch up with you.
She ran as fast as she could, but she couldn’t catch up to her brother.
—often used figuratively
The company will need to start using more advanced technologies in order to catch up with its competitors in the industry.

2 : to begin to affect (someone) usually in a bad way
All those late nights are really starting to catch up with me!
Old age catches up with everyone in the end.

3 : to find and arrest (someone)
The police eventually caught up with him in Texas.

4 : informal : to meet with (someone)
I’ve got to go. I’ll catch up with you later.

2 Likes

معنیاش زیاد به جمله نمی خورن، فک میکنم catch up with تو این جمله به معنای تاثیر گذاشتن منفی هست درسته؟

1 Likes

میشه جمله رو معنی کنید برام ممنونم🙏

1 Likes

سلام
خیلی حساس شدید روی این جمله ولی خوبه چون باعث میشه من بیشتر بگردم و مثل های بیشتری ببینم
من یه معنی دیگه هم پیدا کردم فکر کنم این بهتر با معنی این جمله جور در میاد

catch up with sb

(CAUSE PROBLEMS)

If something bad that you have done or that has been happening to you catches up with you, it begins to cause problems for you:

یعنی علت مشکلات بعدی برای شما
به نظرم معینش میشه : رازها علت مشکلات بعدی شما خواهند شد

1 Likes

شرمنده اگه مزاحمتون شدم اخه من بیشتر دنبال ترجمه ی جمله بودم،ممنون که ترجمه ش کردید برام:pray::rose:

1 Likes

خواهش میکنم
همه اینجا هستیم برای کمک به همدیگه

1 Likes