تالار زبانشناس

Typographical mistak

Shouldn’t the word “Pete” be in the following sentence instead of the word “pet”?

this is Goldie, my Pete fish,


این تاپیک مربوط به داستان« یک حیوان خانگی برای پیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

1 Likes

بله درسته…اصلاح شد دوست خوبم ممنون اصلاع دادین🌹