Article rule number 2

Specific statement در مورد i lke cake باید بصورت جمع بیاید که حرف تعریف را حذف کنیم … ولی در متن مفرد آمده …


این تاپیک مربوط به درس« حروف تعریف اسم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « mmmEnglish » سرفصل: « گرامر انگلیسی »