تالار زبانشناس

ارزیابی پکیج موفقیت شغلی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از پکیج « موفقیت شغلی » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
این دوره به شما کمک می کند تا مهارت های اساسی مورد نیاز برای بهبود اشتغال و پیشرفت در دنیای پویای امروز را توسعه دهید.
سطح: 6

1 Likes