تالار زبانشناس

معنی smackچی میشه

Smack ینی چی


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

تو این درس میشه ضربه ( ضربه ای که باهاش موشه رو بین چنگالش و زمین گیر انداخته، گرفته). ضربه ای که با کف دست زده میشه و صدا میده بهش میگن smack.

3 Likes