تالار زبانشناس

Anyways, it is all in fun. به چه معناست؟


این تاپیک مربوط به درس« Play Basketball by Jerry » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های شاگردان Emma » فصل: « قسمت ۶ »